عرض جميع النتائج 3

ضد زنگ سفارشی هیراد

600,000 ریال10,720,000 ریال
 • به علت داشتن اکسیدآهن برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطوح و سازه های فلزی و ماشین آلات مناسب است.
 • جهت حفاظت لوازم خانگی و اداری فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • در محیط های ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد میشود.
 • دارای پوشش دهی و چسبندگی مناسب است.
 • سهولت اجراء و زمان خشک شدن مناسبی دارد.
ضد زنگ سفارشی هیراد در دو رنگ طوسی و اخرایی اندازه محصول : ربعی ، نیمی ، کوارت ، گالن ، حلب

ضد زنگ سرنجی ممتاز هیراد

1,500,000 ریال28,150,000 ریال
 • به علت داشتن سدیم سرنج برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطوح و سازه های فلزی و  ماشین آلات مناسب است.
 • جهت حفاظت لوازم خانگی و اداری فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • در محیط های ساختمانی و نیمه صنعتیی پیشنهاد میشود.
 • دارای پوشش دهی و چسبندگی مناسب است.
 • سهولت اجراء و خشک شدن مناسبی دارد.
انداره محصول : کوارت ، گالن ، حلب

ضد زنگ آلكیدی درجه یك هیراد

250,000 ریال13,340,000 ریال
 • به علت داشتن اکسیدآهن برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی سطوح و سازه های فلزی و ماشین آلات مناسب است.
 • جهت حفاظت لوازم خانگی و اداری فلزی مورد استفاده قرار میگیرد.
 • در محیط های ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد میشود.
 • دارای پوشش دهی و چسبندگی مناسب است.
 • سهولت اجراء و زمان خشک شدن مناسبی دارد.
ضد زنگ آکلیدی هیراد در دو رنگ طوسی و اخرایی اندازه محصول : نیمی ، کوارت ، گالن ، حلب