نمایش 1–9 از 12 نتیجه

رنگ اکریلیك دکوراتیو صدفی

470,000 ریال2,110,000 ریال
رنگ اکریلیك دکوراتیو هیراد از بهترین پیگمنت های طلایی تولید شده است. این محصول علاوه بر رنگ آمیزی سطوح گچی،

اکریلیك هیراد اکسـین

900,000 ریال4,320,000 ریال
اکریلیك هیراد اکسـین با پوشش عالی , چسـبندگی مناسب و قابلیت اجرای آسان , بدون بو و مواد مضــر بوده

اکریلیك هیراد پرایمین

1,180,000 ریال5,700,000 ریال
اکریلیك هیراد پرایمین با پوشش عالی , چســبندگی مناسب و قابلیت اجرای آسان , بدون بو و مواد مضـــر بوده

رنگ اکریلیك هیراد پلاست

1,440,000 ریال7,050,000 ریال
رنگ اکریلیك هیراد پلاست با داشتن ویژگی شفافیت و دوام بالا و چســبندگی بســیارخوب برای استفاده بر روی انواع سطوح

اکریلیك سوپر پلاست هیراد

2,250,000 ریال11,110,000 ریال
اکریلیك سوپر پلاست هیراد علاوه بر داشتن سایر مزایای رنگ های اکریلیك هیراد دارای شفافیت نیز می باشند. با دوام

رنگ اکریلیك ویژه هیراد

1,740,000 ریال8,530,000 ریال
رنگ اکریلیك ویژه هیراد از بهترین و مرغوبترین رزین های اکریلیك و دیگر مواد اولیه تهیه شـده اسـت. پوشــش بالا

رنگ اکریلیك نما سـفالی هیراد

2,900,000 ریال14,400,000 ریال
رنگ اکریلیك نما سـفالی هیراد برای رنگ آمیزی سـریع، زیبا و بادوام سـطوح خارج سـاختمان (گچ، ســیمان، آجر، آردواز، ایرانیتهای

رنگ اکریلیك نما سلیكونیزه هیراد

3,780,000 ریال18,720,000 ریال
رنگ اکریلیك نما سلیكونیزه هیراد برای رنگ آمیزی سریع، زیبا و بادوام سـطوح خارج سـاختمان (گچ، سـیمان، آجر، آردواز، ایرانیتهای

رنگ اکریلیك نمای هیراد

3,100,000 ریال15,290,000 ریال
رنگ اکریلیك نمای هیراد برای رنگ آمیزی سـریع، زیبا و بادوام سـطوح خارج سـاختمان (گچ، سـیمان، آجر، آردواز، ایرانیتهای سیمانی،