نمایش دادن همه 6 نتیجه

رنگ ترافیک تک جزئی

4,365,000 ریال22,870,000 ریال
رنگ هاي ترافیک اکریلیک پایه حلالی براي کاربرد در سطوح سیمانی و آسفالت مناسـب بوده و یک فیلم سخت و

رنگ سوله ممتاز هیراد

13,020,000 ریال13,200,000 ریال
رنگ سوله هیراد، پوششـی بر پایه رزین آلکیدي بوده و در انواع زینک کرومات و زینک فســفات و سایر پیگمنت

رنگ جدولی اکریلیک هیراد

9,920,000 ریال
رنگ جدولی هیراد با داشتن خاصیت تنفس فیلم رنگ و چســـــــبندگی عالی به سطوح بتونی و همچنین دوام و مقاومت

رنگ جدولی روغنی ممتاز هیراد

11,780,000 ریال
رنگ جدولی ممتاز هیراد با داشتن خاصیت چسبندگی عالی به سطوح بتونی و همچنین دوام و مقاومت بالا در برابرگرد

رنگ سوله ممتاز جوهري هیراد

10,420,000 ریال
رنگ سوله ممتاز جوهري هیراد، پوششــی برپایه رزین آلکیدي بوده و در انواع زینک کرومات و زینک فســـفات و سایر

رنگ سوله هیراد

9,920,000 ریال
رنگ سوله ممتاز هیراد، پوششی برپایه رزین آلکیدي بوده و در انواع زینک کرومات و زینک فسفات و سایر پیگمنت