نمایش دادن همه 2 نتیجه

رنگ سوله ممتاز هیراد

13,020,000 ریال13,200,000 ریال
رنگ سوله هیراد، پوششـی بر پایه رزین آلکیدي بوده و در انواع زینک کرومات و زینک فســفات و سایر پیگمنت

رنگ سوله هیراد

9,920,000 ریال
رنگ سوله ممتاز هیراد، پوششی برپایه رزین آلکیدي بوده و در انواع زینک کرومات و زینک فسفات و سایر پیگمنت