نمایش دادن همه 6 نتیجه

رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 404)

570,000 ریال2,730,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 404)دارای قلم خوری عالی، پوشش و چســبندگی خوب می باشد و برای رنگ آمیزی داخلی

رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 303)

870,000 ریال4,130,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 303) دارای قلم خوری عالی، پوشش و چســبندگی خوب می باشد و برای رنگ آمیزی

رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 202)

1,055,000 ریال5,085,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 202) با قابلیت قلم خوری عالی، پوشش و چسبندگی خوب برای رنگ آمیزی داخل، بر

رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 101)

1,315,000 ریال6,390,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك کد 101 هیراد با قابلیت قلم خوری عالی، پوشش و چسبندگی بسـیار خوب برای رنگ آمیزی داخل

رنگ نیم پلاستیك درجه یك (کد 100 )هیراد

1,640,000 ریال7,970,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك درجه یك (کد 100 ) هیراد از بهترین مواد اولیه ساخته شده و برای مصارف ساختمان بر

رنگ نیم پلاستیك ممتاز (1000)

1,800,000 ریال8,760,000 ریال
رنگ نیم پلاستیك ممتاز (کد 1000 ) هیراد با پوشش بسیار خوب، چسبندگی عالی و خشك شدن سریع یكی از