نمایش یک نتیجه

رنگ نیم پلاستیك هیراد ( 303)

ریال
  • یکی از بهترین گزینه ها برای رنگ آمیزی سطوح گچی و سیمانی و... داخل و به ویژه سقف ساختمان می باشد.
  • در رنگ آمیزی سریع و زیبا است.
  • داراي پوشش دهی و چسبندگی عالی می باشد.
  • بدون بو و ایجاد حساسیت است.
  • عاری از سرب و فلزات سنگین می باشد.
  • براي افزایش چسبندگی می توان مقداری رنگ پلاستیک به آن افزود.
اندازه محصول : گالن ، 2.5 گالن ، 5 گالن