نمایش یک نتیجه

روغن الیف زیرکار درجه یک پایه حلال

385,000 ریال4,365,000 ریال
روغن الیف زیرکار درجه یک هیراد از بهترین مواد اولیه و رزین هاي اصلاح شده ساخته شـده اسـت. کاربرد اصـلی