نمایش یک نتیجه

روغن الیف زیرکار درجه یک پایه حلال

  • کاربرد اصلی این روغن برای اشباع نمودن سطوح گچی و چوبی است که هنوز رنگ آمیزی نشده اند.
  • برای زیر سازی کلیه سطوح ( گچی ، سیمانی ، آجری و ... ) مورد استفاده قرار میگیرد.
  • اجزا< سست را به هم میچسباند و وضع پایداری را ایجاد می نماید.
  • باعث چسبندگی بهتر رنگ به سطح زیرین میشود.
  • به دلیل پرشدن خلل و فرج سطح در مصف رنگ نیز صرفه جویی قابل ملاحضه ای پدیدار می شود.
اندازه محصول : لیتر ، گالن ، حلب فلزی