نمایش یک نتیجه

ضد زنگ آلكیدی درجه یك هیراد

180,000 ریال9,680,000 ریال
ضدزنگ آلكیدی هیراد بعنوان استفاده از بهترین پیگمنت های ضد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشتن اکســیدآهن برای جلوگیری