نمایش یک نتیجه

ضد زنگ سفارشی هیراد

435,000 ریال7,000,000 ریال
ضدزنگ سفارشی هیراد بعنوان استفاده از بهترین پیگمنت های ضد خوردگی تهیه گردیده و به علت داشتن اکسـیدآهن برای جلوگیری