نمایش دادن همه 5 نتیجه

مادر رنگ نیم پلاستیك هیراد

200,000 ریال520,000 ریال
مادر رنگ نیم پلاستیك هیراد بر پایه رزین پلی وینیل اسـتات تولید شـده اسـت. این رنگ را می توان با

مادر رنگ تمام پلاستیك هیراد

250,000 ریال6,700,000 ریال
مادر رنگ تمام پلاستیك هیراد، با رنگ بندی متنوع، قابلیت پوشش عالی، شســتشــوی خوب جهت طراحی، خطاطی و رنگ آمیزی

مادر رنگ اکریلیك هیراد

290,000 ریال860,000 ریال
مادر رنگ های اکریلیك هیراد را می توان در درصدهای مختلف به رنگ های اکریلیك هیراد جهت مصـــــرف داخل و

مادر رنگ روغنی پوشش زیرین

224,000 ریال12,600,000 ریال
مادر رنگ روغنی پوشش زیرین هیراد، با رنگ بندی متنوع، قابلیت پوشش عالی، شســـتشـــوی خوب جهت طراحی،خطاطی و رنگ آمیزی

مادر رنگ روغنی براق آلكیدی هیراد

290,000 ریال18,800,000 ریال
مادر رنگ روغنی براق آلكیدی هیراد، با رنگ بندی متنوع، قابلیت پوشش عالی، شستشوی خوب جهت طراحی، خطاطی و رنگ